Disclaimer

Producten

Informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging voor het raadplegen van uw arts. Elke poging om een ziekte te diagnosticeren of te behandelen moet onder leiding van een bevoegde medisch professional plaatsvinden. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen poging van de schrijvers of uitgever om te diagnosticeren of voor te schrijven, noch moet het zo worden geïnterpreteerd.

Lezers worden hierbij aangemoedigd om de aangeboden informatie met een erkende hulpverlener te overleggen. De informatie komt van betrouwbare bronnen maar de nauwkeurig kan niet expliciet of impliciet worden gegarandeerd. Lezers worden daarom ook aangemoedigd om voor zichzelf en naar eigen voldoening de juistheid van alle rapporten, aanbevelingen, conclusies, opmerkingen, adviezen of andere publicaties te verifiëren voordat ze beslissingen nemen op basis van wat ze hebben gelezen. Raadpleeg uw arts als u een medische aandoening heeft. Zwangere personen moeten ook een arts raadplegen alvorens supplementen te nemen.

Teksten en afbeeldingen

De auteur garandeert dat de auteursrechten op beelden en teksten van alle publicaties worden gerespecteerd en dat aangepaste of ongelicenseerde afbeeldingen en teksten worden gebruikt.

Handelsmerken en auteursrecht

Als er beschermde handelsmerken worden gebruikt binnen het internetaanbod of door derden worden genoemd, zijn zij zonder uitzondering onderhevig aan de rechten van de geregistreerde respectievelijke eigenaren. De auteur van de website bezit de auteursrechten op gepubliceerde en gecompileerde objecten. Reproductie en gebruik van afbeeldingen of teksten in andere - elektronische of gedrukte - publicaties zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

Recht

Het is mogelijk dat tegenstrijdige wetten van toepassing zijn in andere landen dan Nederland. De lezer dient te allen tijde te verifiëren dat het product op de site voldoet aan alle normen en wetgeving van het land waar de lezer zich bevindt.